dimecres, 23 de maig del 2018

ANIMALS ENDÈMICSANIMALS ENDÈMICS DE LES ILLES BALEARS


Elegeix un animal endèmic de les Illes Balears.

Investiga i elabora un treball (format a elegir) a partir dels següents guions:

  • Nom comú i nom científic
  • Vertebrat o invertebrat
  • Regne animal
  • Característiques
  • Alimentació
  • Hàbitat
  • Reproducció
  • Altres animals semblants…
  • Alguna curiositat?

diumenge, 6 de maig del 2018

ANIMALS ENDÈMICS

ANIMALS ENDÈMICS DE LES ILLES BALEARS http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?idsite=173&lang=CA Elegeix un animal endèmic de les...